Статут
учнівського самоврядування ХЗОШ № 2
(прийнят Шкільним парламентом)

1. Загальні положення.

1.1. Учнівське самоврядування діє на базі школи.
1.2. Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність відповідно до Статуту школи, Статуту учнівського самоврядування і Конституції України.
1.3. Учнівське самоврядування - громадське, самодіяльне, самокеруєме, некомерційне, добровільне об'єднання учнів.

2. Цілі, завдання і предмет діяльності.


Самоврядування створене в цілях:


2.1. Демократизаці освітнього процесу в школі.
2.2. Створення умов для реалізації дітьми і підлітками своїх інтересів і потреб.
2.3. Розвитку соціально значущих проектів.
2.4. Розвитку взаємодії з різними молодіжними об'єднаннями і організаціями.

Основними завданнями самоврядування є:


2.5. Координація діяльності членів учнівського самоврядування при здійсненні спільних програм, проектів та ініціатив.
2.6. Захист прав і законних інтересів дітей і підлітків, учнів школи.
2.7. Здійснення взаємодії з адміністрацією, педагогічним колективомшколи, різними молодіжними організаціями у виробленні рішень в інтересах членів самоврядування.
2.8. Стимулювання та підтримка суспільно-ціннісних ініціатив учнів.
2.9. Звернення уваги учнівської громадськості до проблем дітей і підлітків.
2.10. Організація взаємодії членіву чнівського самоврядування (Шкільного парламенту) і адміністрації школи в рішенні важливих питань.

Діяльність учнівського самоврядування будується на наступних основних принципах:


2.11. Добровільності, рівноправ'я усіх членів самоврядування, законності та гласності.
2.12. Пріоритету інтересів дітей і підлітків, загальнолюдських цінностей.
2.13. Неприйняття соціальної, класової, національної, ідейної, релігійної ворожнечі та неприязні.
2.14. Відкритості для усіху чнів-членів самоврядування і для співпрац і зіншими молодіжними колективами, що розділяють його цілі і завдання. 2.15. Повага до інтересів, гідності та думки кожного члена самоврядування.

2.16. Колегіальність ухвалення рішень.
2.17. Взаємна й особиста відповідальність за виконання прийнятих рішень.
2.18. Свобода дискусій, гласність роботи самоврядування.
2.19. Повага думок меншості та більшості.

3. Порядок управління самоврядуванням.


3.1. Найвищим керівним органом учнівського самоврядування є Учнівський Шкільний актив, який має право представляти та захищати права учнівського самоврядування і всіх учнів школи в адміністрації школи.
3.2. Учнівська Рада активу має наступні повноваження:
3.2.1. Обирає зі свого складу членів різних напрямів: "Адміністративний сектор","Прес-центр", "Творчий сектор", "Сектор психологічної адаптації".

3.2.2. Вільно поширювати інформацію про діяльність самоврядування.
3.2.3. Виступати з ініціативами з різних питань,у тому числіі щодо благоустрою школи, вносити пропозиції до адміністраці їшколи.
3.3. Порядок роботи учнівського самоврядування:
3.3.1. Керує учнівським самоврядуванням Президент учнівського самоврядування, який обирається раз на рік наконкурсній основі учнями 6-11-х класів та педагогічним колективом.
3.4. Членами учнівського самоврядування є учні школи, починаючи з 5-го класу, що визнають цей Статут, здійснюють діяльність, спрямовану на реалізацію його цілей і завдань.
3.5. Втрата членства відбувається у разі ліквідації учнівського самоврядування

4. Права і обов'язки президента учнівського самоврядування:


4.4. Президент має право:
4.4.1. Представляти інтереси учнівського самоврядування в адміністрації школи, на педагогічній раді.
4.4.2. Призначати відповідальних за різні заходи зі складу учнівського самоврядування.
4.5. Президент учнівського самоврядування зобов'язаний:
4.5.1. Організувати роботу Учнівської Ради активу.
4.5.2. Стежити за виконанням цього Статуту.
4.5.3. Захищати інтереси членів учнівського самоврядування в адміністративних органах школи.
4.5.4. Активно брати участь в житті школи.
4.5.5. Братиу часть в засіданнях Шкільного парламенту.

5.Порядок внесення змін до Статуту учнівського самоврядування.


5.1. Зміни та доповнення в Статут учнівського самоврядування вносяться Шкільним парламентом при прийнятті їх більшістю голосів на засіданні Шкільного парламенту, або на загальному засіданні учнівського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 87