Номативні документи

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію харчування у ЗНЗ
Закони України:

- «Про освіту»

- «Про охорону дитинства»

- «Про загальну середню освіту»

- «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (від 01.06.2000 № 1768-ІІІ);

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХII.

«Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645.

«Про молоко та молочні продукти» від 24.06.2004 № 1870-IV.

- «Про безпечність та якість харчових продуктів» (від 06.09.2005 № 2809 – IV).

- «Про питну воду».

Постанови Кабінету Міністрів України:

- «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591.

-«Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення»» (від 14.04.2000 № 656);

- «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 19.06.2002 № 856 (зі змінами)).

Спільні накази Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України:

- «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 № 242/329.

- «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 №620/563.

Наказ Міністерства освіти і науки України:

- «Про встановлення плати батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (Міністерство освіти і науки України, від 21.11.2002 № 667) .

Рішення сесії Харківської міської ради:

- рішення 2сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 №47/10 (зі змінами) «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки», у редакції, затвердженій рішенням 10 сесії 7 скликання від 21.12.2016 №473/16 «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки»;

- рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради:

рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.01.2017 №3 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів системи освіти м.Харкова у 2017 році»

Закон України “Про загальну середню освіту”

Стаття 22. п.3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Закон України “Про охорону дитинства”

Стаття 5.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей.

Закон України “Про молоко і молочні продукти”

Стаття 4. Вимоги до показників якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини та молочних продуктів

Стаття 6. Підтвердження відповідності якості та безпеки молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У НАВЧАЛЬНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ

Затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, Містерства освіти і науки України 01.06.2005 N 242/329 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 р. за N 661/10941

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 43